Algemene Voorwaarden en Condities

Wanneer u via onze website aankopen doet, gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.

Definities
1."Koper" is de persoon die koopt of akkoord gaat met de aankoop van goederen  van de website van WWW.MY-FURNITURE.COM.
2."Verkoper" is WWW.MY-FURNITURE.COM.
3. "Goederen" zijn alle producten die in de bestelling en in de orderbevestigingsmail worden vermeld.
4. "Consument" heeft hier de betekenis die zoals vermeld in paragraaf 12 van de Wet op onvoorziene contractvoorwaarden 1977 van het parlement van Groot Brittanie.
5. "Speciale artikelen" zijn alle artikelen die niet door de verkoper in voorraad worden gehouden.
6. "Op maat gemaakt" zijn producten die speciaal zijn ontworpen, gemaakt of aangepast op verzoek van de koper.
7. "Bevestiging" betekent de schriftelijke mededeling van de verkoper waarin hij de bestelling van de koper bevestigt en accepteert.
8. “Verzending”betekent levering van de goederen aan het in de bestelling vermelde verzendadres.

Contractvoorwaarden
1. Door een bestelling bij de verkoper te plaatsen, gaat de koper akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.
2. Elke bestelling, niet alleen beperkt tot het online aankoopproces, eenmaal aanvaard en bevestigd per e-mail (of door de levering van de goederen) is bindend in overeenstemming met de algemene voorwaarden.
3. Het is de plicht van de koper om ervoor te zorgen dat alle details van de bestelling en de persoonlijke gegevens van de koper correct zijn. Eventuele kosten voor het corrigeren van dergelijke fouten komen voor rekening van de koper.
4. De verkoper heeft om welke reden dan ook het recht om geen bestelling van de koper te accepteren en daarmee de bindende overeekomst te beëindigen. De koper wordt zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Eventuele betalingen door de koper zullen zo spoedig mogelijk en uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de bestelling worden terugbetaald.
5. Eventuele typografische fouten, schrijffouten of nalatigheden in productiebeschrijvingen, prijslijsten, aanbiedingen, orderbevestigingen, facturen of andere documenten en door de verkoper verstrekte informatie worden gecorrigeerd zonder dat de verkoper aansprakelijk wordt gesteld.

Verkoopvoorwaarden
1. De verkoper stelt de koper in kennis over de ontvangst van de bestelling. Dit is pas bindend nadat de koper een bevestiging van de bestelling van de verkoper heeft ontvangen.
2. Dit document bevat specifieke informatie over de bestelling, inclusief de productomschrijving en de leverigskosten.
3. Alle foto's of gedrukt materiaal is uitsluitend bedoeld als richtlijn. Een afbeelding kan bepaalde artikelen bevatten die geen deel uitmaken van het produkt, die niet in de produktomschrijving zijn opgenomen en die geen deel uitmaken van de bestelling (bijvoorbeeld nachtkastjes, lampen of beddegoed).
4. De correcte beschrijving van de artikelen staat vermeld in de orderbevestigings mail en het is de plicht van de koper om te controleren of de artikelen hetzelfde zijn als de koper heeft besteld.
5. Illustraties en maataanduidingen: Verschillen van geleverde artikelen en de artikelen aangeboden op onze website kunnen niet worden vermeden, ondanks alle zorgvuldigheid. Natuurlijke of technische omstandigheden kunnen hierbij een rol spelen. Dergelijke verschillen kunnen niet als defect worden beschouwd indien de afwijkingen redelijk voor u zijn en rekening houdend met onze belangen.
- Hoewel wij altijd proberen een natuurgetrouwe weergave van de kleuren te kunnen geven, kunnen kleurverschillen optreden als gevolg van de kenmerken of de instellingen van uw monitor of beeldscherm, of tijdens de fotoshoot. Afwijkingen in structuur en kleur in vergelijking met de op onze website gepresenteerde artikelen zijn geen afwijking voor zover dit de gebruikte materialen betreft (hout, fineer, natuursteen, leer, textiel) en zijn gebruikelijk.
- Afmetingen zoals gewicht, lengte en volume zijn ongeveer. Afwijkingen kunnen optreden voor zover deze gebruikelijk zijn.

Beperkingen van Aansprakelijkheid
1. De volledige aansprakelijkheid van WWW.MY-FURNITURE.COM met betrekking tot de uitvoering van het contract is beperkt tot de waarde van de verkochte goederen.
2. WWW.MY-FURNITURE.COM Ltd is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade, gemaakte kosten of uitgaven of enige schadevergoeding voor gevolgschade die voortvloeit uit de uitvoering of niet-uitvoering van het contract.
3. Niets in deze voorwaarden sluit aansprakelijkheid uit of beperkt aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid, opzettelijke verkeerde voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die anders niet beperkt of uitgesloten zou kunnen worden onder de toepasselijke wetgeving.
4. Geen van de partijen is aansprakelijk voor vertragingen of niet-nakoming van de verplichtingen indien de vertraging of niet-nakoming te wijten is aan gebeurtenissen of omstandigheden die buiten haar controle liggen.
5. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan de Engelse wet.
6. Elke bestelling die door de Koper is geplaatst en door WWW.MY-FURNITURE.COM Ltd is geaccepteerd, is onderworpen aan de volgende voorwaarden, tenzij anders schriftelijk van een van de managers van WWW.MY-FURNITURE.COM Ltd is gespecificeerd.
7. Een bevestiging van uw bestelling wordt automatisch per e-mail verzonden en tenzij anders gemeld binnen 48 uur na deze bevestiging geen mededelingen hebt ontvangen, wordt de bestelling geacht te zijn geaccepteerd door WWW.MY-FURNITURE.COM Ltd
8. WWW.MY-FURNITURE.COM Ltd behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren die op de website fout is en op dit moment de koper de volledige aankoopprijs terugbetalen

Prijzen en Betalingen
1. Alle vermelde prijzen zijn definitief en in euro's en inclusief de in het Verenigd Koninkrijk wettelijk voorgeschreven belasting over de toegevoegde waarde (BTW).
2. Tenzij anders vermeld, is de gepubliceerde prijs van de producten de prijs die werd geadverteerd op het ogenblik dat de bestelling werd geplaatst. In geval van een prijsstijging voor de verkoper door arbeidskosten, grondstoffen, bedrijfskosten of eventuele verhoging van de belastingen of verplichtingen of schommelingen van de wisselkoers, kan de verkoper de schriftelijke prijzen, die volgens koopovereenkomst worden betaald, verhogen. Als deze wijziging na de aankoop aan de koper wordt medegedeeld, heeft de koper het recht de bestelling te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen. Het annuleringsverzoek moet binnen 14 dagen na de bestelling schriftelijk worden ingediend.
3. De betaling dient te geschieden op de dag van de bestelling.
4. In het geval dat de betaling niet is ontvangen en de bestelling is bevestigd, wordt een dagelijkse rente van 2% boven het basistarief van HSBC in rekening gebracht op alle achterstallige facturen.
5. MY-Furniture biedt de volgende betaalmethoden: Creditcard, PayPal, en bankoverschrijving. MY-Furniture behoudt zich het recht voor om afzonderlijke betaalmethoden uit te sluiten en te verwijzen naar de andere betaalmethoden.
6. Wij accepteren diverse creditcard’s, b.v. Visa en Mastercard. MY-Furniture brengt het factuurbedrag onmiddellijk na ontvangst van de bestelling in rekening van uw creditcard.
7. Levering vindt pas plaats nadat betaling heeft plaatsgevonden.
8. Brexit update: WWW.MY-FURNITURE.COM Ltd zal volledig zorgdragen voor alle douanerechten, kosten en heffingen die nodig zijn voor de import van uw bestelling in Nederland of België. Er worden geen extra kosten van onze klanten gevraagd.

Leveringen en levertijden
1.Voor elk product wijzen wij u op de leveringscondities en de levertijd op de desbetreffende produktpagina.
2. Levering zal alleen plaatsvinden op het door u opgegeven adres bij het plaatsen van de bestelling.
3. Levering wordt gedaan door de verkoper of een door de verkoper aangewezen vertegenwoordiger.
4. De verkoper en zijn vertegenwoordigers zullen alles in het werk stellen om op de afgesproken datum te leveren. Als dit niet mogelijk is, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld.
5. Zodra de datum en tijd zijn overeengekomen en de koper niet aanwezig is, heeft de verkoper het recht om extra kosten van € 35 in rekening te brengen voor een nieuwe leverdatum.
6. Levertijden en kosten zijn slechts geschatte richtlijnen en worden vóór elke verzending bevestigd. Voor sommige leveringen die op afgelegen locaties moeten worden geleverd, kunnen er logistieke vertragingen zijn
7. Wij leveren door heel Nederland en België tegen de standaard bezorgkosten. De verkoper behoudt zich echter het recht om een toeslag in rekening te brengen voor bepaalde bestemmingen.
8. De verkoper en zijn vertegenwoordigers zijn niet in staat om goederen op te slaan. De levering moet plaatsvinden binnen 5 dagen na aankomst van de goederen in het plaatselijke magazijn van de vervoerder. In geval van vertraging behoudt de verkoper zich het recht om extra opslagkosten in rekening te brengen.
9. Indien de verkoper om welke reden dan ook niet binnen 60 dagen levert, behoudt de koper zich het recht voor het contract zonder boete te annuleren.
10. Sommige van onze artikelen vereisen montage (meestal eenvoudig) en het is de verantwoordelijkheid van de koper om de gekochte goederen in elkaar te zetten.
11. Officieel wordt alleen aan de voordeur geleverd. De artikelen kunnen naar de kamer van uw keuze worden gebracht, maar alleen als de chauffeur dat wenst en als de toegang vrij is. Om redenen van veiligheid en hygiëne mogen de bezorgers hun schoenen niet uittrekken. Zorg ervoor dat u de vloer en/of de oppervlakken beschermt.
12. Voor alle leveringen moeten worden ondertekend. Zodra de goederen volledig zijn betaald, worden ze eigendom van de koper.
13. WWW.MY-FURNITURE.COM Ltd draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen die doorverzonden zijn van het adres waar onze aangewezen vervoerder naar verzend.

Recht van herroeping, annuleren en retourneren
1.U heeft wettelijk recht om van gedachten te veranderen en het contract tussen u en ons te annuleren binnen 14 dagen na levering van uw producten zonder reden. De annuleringsstermijn vervalt 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een derde partij dan de vervoerder en door u aangegeven, fysiek bezit heeft van de producten. Als U het recht om te annuleren wilt uitoefenen, moet u ons (WWW.MY-FURNITURE.COM Ltd 1 Mark Street, Sandiacre Nottingham NG10 5AD, E-mail: (klantenservice_nl.@my-furniture.com) op de hoogte stellen van uw beslissing om uw contract met ons te annuleren, door een duidelijke verklaring af te leggen. U kunt het formulier op de onderstaande link gebruiken:

https://www.my-furniture.com/nl/retour-formulier

Om de vervaldatum niet te missen, moet u ons vóór het verstrijken van de annuleringstermijn in kennis stellen van de uitoefening van uw recht op opzegging.

Gevolgen van annulering
1.Als u uw contract met ons annuleert, zullen wij u alle ontvangen betalingen, inclusief de kosten van bezorging terug(behalve dat wij het recht voorbehouden om u niet de extra kosten te vergoeden die ontstaan zijn als u een soort levering kiest anders dan de minst dure type standaard levering aangeboden door ons). Wij zullen de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan: (a) 14 dagen nadat wij de geleverde zaken van u retour hebben ontvangen, of (b) (indien eerst) 14 dagen na de dag waarop u ons bewijs heeft geleverd dat u de zaken aan ons heeft geretourneerd, of (c) indien geen levering van de zaken heeft plaatsgevonden, 14 dagen na de dag waarop wij in kennis zijn gesteld van uw besluit dit contract te annuleren. U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen.
2. De kosten van de retourzending hangt af van het specifieke item dat u terugstuurt. Wij kunnen een deel van de vergoeding aftrekken als er waardeverlies is opgelopen aan de geleverde producten, indien het verlies het gevolg is van onnodig handelen door u. U bent alleen aansprakelijk voor eventuele verminderde waarde van de producten die voortvloeien uit oneerlijke en / of onredelijke slijtage van het product, behalve wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen. Wij kunnen een eventuele vergoeding aftrekken van eventuele terugbetalingen (waar u van ons recht op hebt) voor dergelijke waardevermindering van producten die wij leveren.
3. Wij doen de terugbetaling op de zelfde manier als u heeft gebruikt voor de betalingstransactie tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen.
4. Wij behouden ons het recht voor geen terugbetaling te doen totdat wij de producten hebben terug ontvangen of totdat u ons bewijs levert dat u de artikelen heeft teruggezonden.
5. Mogelijkheid om de geretourneerde artikelen op te halen: Wij bieden u de mogelijkheid om de items voor u op te halen, op uw eigen kosten. Stuur een e-mail naar klantenservice_NL@my-furniture.com om met u een afhaaldatum af te spreken.
6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten voor de levering van goederen die niet zijn geprefabriceerd en waarvoor een persoonlijke selectie of bepaling door de consument van doorslaggevend belang is. Vanwege de intieme karakter van bedden, matrassen, kussens, matrasbeschermers, dekbedden, linnen enz. zijn deze artikelen vrijgesteld van de wettelijke "7-daagse bedenkperiode" in het kader van de afstandsverkoopreglementen nadat ze niet afgesloten zijn. Mocht de koper een matras willen testen, adviseert de verkoper de koper de plastic verpakking op zijn plaats te houden.
7. Speciale bestellingen kunnen binnen 3 werkdagen na bestelling en alleen schriftelijk (e-mail geaccepteerd) geannuleerd worden.
8. Retour zenden van een 'Niet in overeenstemming met de bestelling' product. De koper dient de verkoper binnen 14 dagen na de leveringsdatum op de hoogte te stellen dat de koper een onjuiste bestelling heeft ontvangen. Aangezien de koper in het bezit is van de goederen, zal alle aansprakelijkheid voor eventuele schade bij de koper liggen. Het ophalen van de artikelen wordt zo snel mogelijk geregeld. De koper krijgt een volledige terugbetaling inclusief de bezorgkosten binnen 30 dagen, zo niet eerder.
9.Mochten de goederen op de verzameldatum niet op behoorlijke wijze zijn verpakt dan worden ze niet meegenomen en heeft de verkoper het recht om € 60 kosten in rekening te brengen voor de tweede afhaal poging om de kosten te dekken. De kosten worden afgetrokken van het terug te betalen bedrag.

Garantie
1.Alle artikelen worden gedekt door de 12 maanden garantie van de fabrikant.
2. De koper dient binnen 14 dagen na de vaststelling van het defect of probleem contact op te nemen met de klantenservice van de verkoper. De verkoper zal de koper alle nodige informatie verstrekken over hoe hij een klacht kan indienen met fabrieks garantie.
3. De verkoper zelf geeft geen productgarantie.
4.Zoals wettelijk geregeld, is de verkoper aansprakelijk tegenover de koper, naar eigen goeddunken van de verkoper. De verkoper behoudt zich het recht om de goederen te repareren, te vervangen of terug te betalen, en eventuele afleverkosten die rechtstreeks verband houden met de uitwisseling van de gebrekkige goederen, worden door de verkoper gedragen. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele kosten, verlies of schade waarover u ons informeert en is evenmin aansprakelijk voor een mislukte of vertraagde levering van de goederen of voor schade of tekortkomingen in de geleverde goederen door omstandigheden waarin MY-Furniture geen invloed heeft. Niets in deze clausule heeft gevolgen voor uw wettelijke rechten als consument.

Opslagkosten
Op verzoek van de klant kunnen wij een bestelling tot 30 dagen na aankoop kosteloos voor u opslaan en bewaren. Na 30 dagen zijn wij genoodzaakt een toeslag van 5% per maand van het totale aankoopbedrag voor de opslag in rekening te brengen. Dit bedrag kan niet worden teruggevorderd, in het geval dat de klant besluit de bestelling te annuleren.

Algemeen
1. Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn voor enige vertraging of onmogelijkheid tot nakoming van enige van zijn verplichtingen, indien de vertraging of onmogelijkheid het gevolg is van gebeurtenissen of omstandigheden buiten diens redelijke controle, met inbegrip van, zonder beperking, staking en uitsluiting van welke aard dan ook, ongeval, oorlog, pandemie, brand, vermindering of afwezigheid van elektrische stroom in de faciliteiten van de Verkoper of diens leveranciers, fabrieks- of machinestoring, gebrek aan of onbeschikbaarheid van grondstoffen uit een natuurlijke voorzieningsbron, regulering of verbod van export en/of import (met inbegrip van het onvermogen van leveranciers van de Verkoper om de nodige vergunningen en licenties of andere exportvergunningen te verkrijgen), en de getroffen partij zal recht hebben op een redelijke verlenging van haar verplichtingen.
2. Vooruit gezet dat indien een van de bovengenoemde gebeurtenissen langer dan 30 dagen duurt, is de koper gerechtigd het koopcontract te beëindigen. Dit moet schriftelijk worden gedaan.
3. Elke kennisgeving of mededeling die door een partij vereist of toegestaan is, onder de hierboven vermelde voorwaarden, moet schriftelijk worden gedaan en aan de verkoper of koper worden geadresseerd.
4. Een fout of vertraging door de verkoper in het afdwingen van enige bepaling van het contract zal niet worden opgevat als een afstand van een van haar rechten van het contract.
5. Bij het kopen van een houten of metalen bedframe is de verkoper niet verantwoordelijk voor het vervangen van beschadigde onderdelen als het bedframe onjuist is gemonteerd of onjuist gebruikt. Elk metalen of houten bedframe dat op laminaat of houten vloeren wordt gebruikt, moet anti-slipkussens onder de middelste poten hebben en zij moeten rechtop staan anders kan het bed instorten. Bovendien mag het bed, nadat het in elkaar is gezet, niet worden versleept met de matras erop gemonteerd, aangezien dit een te grote druk op de centrale steun zou veroorzaken, waardoor het bed zou kunnen instorten.

Privacy Beleid
Wij verbinden ons ertoe uw privacy te allen tijde te beschermen en te respecteren. In dit Privacybeleid wordt uiteengezet hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en delen waarmee u en/of de personen/items die met u in verband worden gebracht, kunnen worden geïdentificeerd. Lees de desbetreffende rubriek "Privacybeleid" op onze website

Onze site gebruikt cookies om de functionaliteit te verbeteren, te adverteren en u de beste shopping ervaring te bieden. Door verder te surfen op onze site stemt u in met het gebruik van cookies. Om meer te weten te komen over ons cookiebeleid en hoe u ze kunt uitschakelen klik here.