Algemene voorwaarden

Wanneer u via onze website aankopen doet, gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.

Definities
1."Koper" is de persoon die koopt of toestemt om goederen te kopen van de website van Living Online Limited.
2."Verkoper" is Living Online Limited.
3. "Goederen" zijn alle producten die in de bestelling en in de orderbevestigingsmail worden vermeld.
4. "Consument" heeft hier de betekenis die zoals vermeld in paragraaf 12 van de Wet op onvoorziene contractvoorwaarden 1977 van het parlement van Groot Brittanie.
5. "Speciale artikelen" zijn alle artikelen die niet door de verkoper in voorraad worden gehouden.
6. "Op maat gemaakt" zijn producten die specifiek zijn ontworpen, vervaardigd of aangepast op verzoek van de koper.
7. "Bevestiging" betekent de schriftelijke mededeling van de verkoper waarin hij de bestelling van de koper bevestigt en accepteert.

Contractvoorwaarden
1. Door een bestelling bij de verkoper te plaatsen, stemt de koper in met de onderstaande algemene voorwaarden.
2. Elke bestelling, niet alleen beperkt tot het online aankoopproces, eenmaal aanvaard en bevestigd per e-mail (of door de levering van de goederen) is bindend in overeenstemming met de algemene voorwaarden.
3. Het is de plicht van de koper om ervoor te zorgen dat alle details van de bestelling en de persoonlijke gegevens van de koper correct zijn. Eventuele kosten voor het corrigeren van dergelijke fouten komen voor rekening van de koper.
4. De verkoper heeft om welke reden dan ook het recht om geen bestelling van de koper te accepteren en daarmee het bindende contract te beëindigen. De koper wordt zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Eventuele betalingen door de koper zullen zo spoedig mogelijk en uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de bestelling worden terugbetaald.
5. Eventuele typografische fouten, fouten of nalatigheden in het informatiemateriaal of verkoopdocumenten, aanbiedingen, prijslijsten, orderbevestigingen, facturen of andere documenten en door de verkoper verstrekte informatie worden gecorrigeerd zonder dat de verkoper aansprakelijk wordt gesteld.

Verkoopvoorwaarden
1. De verkoper stelt de koper in kennis over de ontvangst van de bestelling. Dit is pas bindend nadat de koper een bevestiging van de bestelling van de verkoper heeft ontvangen.
2. Dit document bevat specifieke informatie over de bestelling, inclusief de productomschrijving en de bezorgkosten.
3. Alle foto's of gedrukte materialen zijn uitsluitend bedoeld als richtlijn. Een afbeelding kan bepaalde artikelen bevatten die geen deel uitmaken van het produkt, die niet in de produktomschrijving zijn opgenomen en die geen deel uitmaken van de bestelling (bijvoorbeeld nachtkastjes, lampen of beddegoed).
4. De beschrijving van de artikelen staat vermeld in de orderbevestigings mail en het is de plicht van de koper om te controleren of de artikelen hetzelfde zijn als de koper heeft besteld.
5. Illustraties en indicaties van afmetingen: Verschillen van geleverde artikelen en de artikelen aangeboden op onze website kunnen niet worden vermeden, ondanks alle zorgvuldigheid. Natuurlijke of technische onstandigheden kunnen hierbij een rol spelen. Dergelijke verschilen kunnen niet als defect worden beschouwd indien de afwijkingen redelijk voor u zijn en rekening houdend met onze belangen.
- Hoewel wij altijd op zoek zijn naar een natuurgetrouwe weergave van de kleuren,kunnen kleurvariaties optreden als gevolg van de kenmerken of de instellingen van uw monitor of beeldscherm, of tijdens de fotoshoot. Afwijkingen in structuur en kleur in vergelijking met de op onze website gepresenteerde artikelen zijn geen afwijking voor zover dit de gebruikte materialen betreft (hout, fineer, natuursteen, leer, textiel) en zijn gebruikelijk.
- Afmetingen zoals gewicht, lengte en volume zijn ongeveer. Afwijkingen kunnen optreden voor zover deze gebruikelijk zijn.

Beperkingen van Aansprakelijkheid
1. De volledige aansprakelijkheid van Limited Online Ltd met betrekking tot de uitvoering van het contract is beperkt tot de waarde van de verkochte goederen.
2. LivingOnline Ltd is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade, kosten of uitgaven of enige schadevergoeding voor gevolgschade die voortvloeit uit de uitvoering of niet-uitvoering van het contract.
3. Niets in deze voorwaarden verbiedt of beperkt aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, frauduleuze wanvoorstelling of enige andere aansprakelijkheid die anders niet onder de toepasselijke wetgeving mag worden beperkt of uitgesloten.
4. Geen van de partijen is aansprakelijk voor vertragingen of niet-nakoming van de verplichtingen indien de vertraging of niet-nakoming te wijten is aan gebeurtenissen of omstandigheden die buiten haar controle liggen.
5. Alle contracten zijn onderworpen aan de Engelse wet.
6. Elke bestelling die door de Koper is geplaatst en door Living Online Limited is geaccepteerd, is onderworpen aan de volgende voorwaarden, tenzij schriftelijk door een directeur van Living Online Limited is gespecificeerd.
7. Een bevestiging van uw bestelling wordt automatisch per e-mail verzonden en tenzij u binnen 48 uur na deze bevestiging geen mededelingen hebt ontvangen , wordt de bestelling geacht te zijn geaccepteerd door Living Online Limited.
8. LivingOnline Limited behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren die op de website fout is en op dit moment de koper de volledige aankoopprijs terugbetalen

Prijzen en Betalingen
1.Alle prijzen zijn definitieve prijzen in Euro en de wettelijke Britse belasting over de toegevoegde waarde
2.Behoudens de hier genoemde redenen zijn de productprijzen vermeld op het moment van de bestelling geldig. In geval van een prijsstijging voor de verkoper door arbeidskosten, grondstoffen, bedrijfskosten of eventuele verhoging van de belastingen of verplichtingen of schommelingen van de wisselkoers, kan de verkoper de schriftelijke prijzen, die volgens koopovereenkomst worden betaald, verhogen. Als deze wijziging na de aankoop aan de koper wordt medegedeeld, heeft de koper het recht de bestelling te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen. Het annuleringsverzoek moet binnen 14 dagen na de bestelling schriftelijk worden ingediend.
3.De betaling dient te geschieden op de dag van de bestelling.
4. In het geval dat de betaling niet is ontvangen en de bestelling is bevestigd, wordt een dagelijkse rente van 2% boven het basistarief van HSBC in rekening gebracht op alle achterstallige facturen.
5. MY-Furniture biedt de volgende betaalmethoden: Creditcard, PayPal, en Bankdraft. MY-Furniture behoudt zich het recht voor individuele betalingsmethoden uit te sluiten en te verwijzen naar de overige.
6. Wij accepteren diverse creditcard’s, b.v. Visa en Mastercard. MY-Furniture brengt het factuurbedrag onmiddellijk na ontvangst van de bestelling in rekening van Uw creditcard.
7.Er zal geen levering plaatsvinden tot dat de betaling is geklaard.
8. Brexit update: Living Online Limited zal volledig zorgdragen voor alle douanerechten, kosten en uitgaven die nodig zijn voor de import van uw bestelling in uw land. Er worden geen extra kosten van u gevraagd.

Leveringen en levertijden
1.Voor elk product wijzen wij u op de leveringscondities en de levertijd op de desbetreffende produktpagina.
2. Levering zal alleen plaatsvinden op het door u opgegeven adres bij het plaatsen van de bestelling.
3. Levering wordt gedaan door de verkoper of een door de verkoper aangewezen agent.
4. De verkoper en zijn agenten zullen alles in het werk stellen om op de afgesproken datum te leveren. Als dit niet mogelijk is, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld.
5. Zodra de datum en tijd zijn overeengekomen en de koper niet aanwezig is, heeft de verkoper het recht om extra kosten van € 35 in rekening te brengen voor een nieuwe leverdatum.
6. Levertijden en kosten zijn geschatte richtlijnen en worden vóór elke verzending bevestigd. Voor sommige leveringen die op afgelegen locaties moeten worden geleverd, kunnen er logistieke vertragingen zijn
7. Alle plaatsen in Nederland en Belgie worden geleverd tegen de standaard bezorgkosten. De verkoper behoudt zich echter het recht om een toeslag in rekening te brengen voor bepaalde bestemmingen.
8. De verkoper en hun agenten zijn niet in staat om goederen op te slaan. De levering moet plaatsvinden binnen 5 dagen nadat het product is vrijgegeven. In geval van vertraging behoudt de verkoper zich het recht om extra opslagkosten in rekening te brengen.
9. Als de verkoper niet in staat is het product binnen 60 dagen te leveren dan kan de koper het contract zonder boete annuleren.
10. De meeste producten vereisen montage, waarvoor de koper verantwoordelijk is.
11. De producten worden officieel geleverd aan de voordeur van het huis / appartement / bedrijf. Naar goedunken van de bestuurder kunnen de producten naar de kamer van Uwkeuze gebracht worden en alleen als de toegang obstakelvrij is. Om gezondheids- en veiligheidsredenen kunnen onze leveranciers de schoenen niet uitdoen. Zorg U daarom voor de bescherming van de vloer en de vloeroppervlakken.
12. Voor alle leveringen moeten worden ondertekend. Zodra de goederen volledig zijn betaald, worden ze eigendom van de koper.
13. Living Online draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen die doorverzonden zijn van het adres waar onze aangewezen vervoerder naar verzend.

Recht van intrekking, annulering en retourneren
1.U heeft wettelijk recht om van gedachten te veranderen en het contract tussen u en ons te annuleren binnen 14 dagen na levering van Uw producten zonder reden. De opzeggingstermijn vervalt 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een derde partij dan de vervoerder en door u aangegeven, fysiek bezit heeft van de producten. Als U het recht om te annuleren wilt uitoefenen, moet u ons (Living Online Ltd, 1 Mark Street, Sandiacre Nottingham NG10 5AD, E-mail: (klantenservice_nl.@my-furniture.com) op de hoogte stellen van uw beslissing om uw contract met ons te annuleren , door een duidelijke verklaring af te leggen (bijv. Of per e-mail of per telefoon). U kunt het formulier op de onderstaande link gebruiken:

https://www.my-furniture.com/nl/retour-formulier

Om te voldoen aan de deadline voor annulering, is het voldoende voor u om uw mededeling betreffende de uitoefening van uw recht om te annuleren te verzenden voordat de opzegtermijn is verstreken.

Effecten van annulering
1..Als u uw contract met ons annuleert, zenden wij u alle ontvangen betalingen, inclusief de kosten van bezorging terug(behalve dat wij het recht voorbehouden om u niet de extra kosten te vergoeden die ontstaan zijn als u een soort levering kiest anders dan de minst dure type standaard levering aangeboden door ons). Wij zullen de vergoeding zonder onnodige vertraging doen, en uiterlijk: (a) 14 dagen na de dag van ontvangst van de door u terug gezonden producten, of (b) (indien eerder) 14 dagen na de dag dat u ons het bewijs gestuurd heeft dat u de produkten heeft teruggestuurd, of (c) indien er geen goederen geleverd zijn, 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om dit contract te annuleren. U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen.
2. De kosten van teruggaaf hangen af van het specifieke item dat u terugstuurt. Wij kunnen een deel van de vergoeding aftrekken als er waardeverlies is opgelopen aan de geleverde producten, indien het verlies het gevolg is van onnodig handelen door u. U bent alleen aansprakelijk voor eventuele verminderde waarde van de producten die voortvloeien uit oneerlijke en / of onredelijke slijtage van het product, behalve wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen. Wij kunnen een eventuele vergoeding aftrekken van eventuele terugbetalingen (waar u van ons recht op hebt) voor dergelijke waardevermindering van producten die wij leveren.
3. Wij doen de terugbetaling op de zelfde manier als u heeft gebruikt voor de betalingstransactie tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen.
4. Wij kunnen de vergoeding inhouden tot we de producten terug hebben ontvangen of dat u bewijs heeft geleverd dat u de producten terug hebt gezonden.
5.Mogelijkheid om retourzendingen op te laten halen Wij bieden u de mogelijkheid om de artikelen voor u op uw kosten te verzamelen. Gelieve ons te contacteren op klantenservice_NL@my-furniture.com om met u een afhaaldatum te bespreken.
6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten voor de levering van goederen die niet zijn geprefabriceerd en waarvoor een persoonlijke selectie of bepaling door de consument van doorslaggevend belang is. Vanwege de intieme karakter van bedden, matrassen, kussens, matrasbeschermers, dekbedden, linnen enz. zijn deze artikelen vrijgesteld van de wettelijke "7-daagse bedenkperiode" in het kader van de afstandsverkoopreglementen nadat ze niet afgesloten zijn. Mocht de koper een matras willen testen, adviseert de verkoper de koper de plastic verpakking op zijn plaats te houden.
7. Speciale bestellingen kunnen alleen binnen 3 werkdagen na bestelling en alleen in schriftelijke vorm (e-mail geaccepteerd) geannuleerd worden.
8. Retourneren van een 'Niet als besteld' product. De koper dient de verkoper binnen 14 dagen na de leveringsdatum te informeren dat de koper een onjuiste bestelling heeft ontvangen. Aangezien de koper in het bezit is van de goederen, zal alle aansprakelijkheid voor eventuele schade bij de koper liggen. De verzameling van de artikelen wordt zo snel mogelijk geregeld. De koper krijgt een volledige terugbetaling inclusief de bezorgkosten binnen 30 dagen, zo niet eerder.
9.Mochten de goederen op de verzameldatum niet op adequate wijze zijn verpakt dan worden ze niet meegenomen en heeft de verkoper het recht om € 60 kosten in rekening te brengen om de kosten te dekken. De kosten worden afgetrokken van de restitutive waarde.

Garantie
1.Alle artikelen wordenverstrekt door de fabrikant met een garantie van 12 maanden.
2. De verkoper dient binnen 14 dagen na het ontdekken van het defect contact op te nemen met de service afdeling van de verkoper. De verkoper geeft de koper de nodige informatie over hoe hij een klacht kan indienen met fabrieks garantie.
3. De verkoper zelf geeft geen extra garanties.
4.Zoals wettelijk geregeld, is de verkoper aansprakelijk tegenover de koper, naar eigen goeddunken van de verkoper. De verkoper behoudt zich het recht om de goederen te repareren, te vervangen of terug te betalen, en eventuele afleverkosten die rechtstreeks verband houden met de uitwisseling van de gebrekkige goederen, worden door de verkoper gedragen. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele kosten, verlies of schade waarover u ons informeert en is evenmin aansprakelijk voor een mislukte of vertraagde levering van de goederen of voor schade of tekortkomingen in de geleverde goederen door omstandigheden waarin MY-Furniture geen invloed heeft , Niets in deze clausule heeft gevolgen voor uw wettelijke rechten als consument.

Algemeen
1.Geen van beide partijen is aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van een van hun verplichtingen, indien de vertraging of niet-nakoming te wijten is aan schuld van buiten hun redelijke controle. Onder deze redenen behoren ondermeer, stakingen, ongevallen, brand, vermindering of geen beschikbaarheid over electriciteit in de natuurlijke bron of bij de leverancier, afbraak van installaties of machines of een tekort of onbeschikbaarheid van grondstoffen uit een natuurlijke leveringsbron ,nieuwe import of export regelgeving of embargo’s (Inclusief verzuim van leveranciers om de nodige vergunningen of licenties te verkrijgen). In bovenstaande en andere soortgelijke gevallen is de Partij gerechtigd tot een redelijke verlenging van zijn verplichtingen.
2. Vooruit gezet dat indien een van de bovengenoemde gebeurtenissen langer dan 30 dagen duurt, is de koper gerechtigd het koopcontract te beëindigen. Dit moet schriftelijk gedaan worden .
3. Elke kennisgeving of mededeling die door een partij vereist of toegestaan is, onder de hierboven vermelde voorwaarden, moet schriftelijk worden gedaan en aan de verkoper of koper worden geadresseerd.
4. Een fout of vertraging door de verkoper in het afdwingen van enige bepaling van het contract zal niet worden opgevat als een afstand van een van haar rechten van het contract.
5. Bij het kopen van een houten of metalen bedframe is de verkoper niet verantwoordelijk voor het vervangen van beschadigde onderdelen als het bedframe onjuist is gemonteerd of onjuist gebruikt. Elk metalen of houten bedframe dat op laminaat of houten vloeren wordt gebruikt, moet anti-slipkussens onder de middelste poten hebben en zij moeten ook recht zijn of het bed zal instorten. Ook het bed dat eenmaal is gemonteerd, moet niet met het matras erop gesleept of geduwt worden, omdat dit een enorme druk op de centrale steun veroorzaakt waardoor het bed in elkaar zakt.

Privacy Policy
De verkoper onderneemt alle nodige veiligheidsmaatregelen om alle details van de bestelling en de betaling van de koper te waarborgen., Als de koper zelf onzorgvuldig is kan in dit geval de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor onbevoegde toegang tot persoonlijke informatie van de koper. Zie de betreffende sectie 'Privacybeleid' op onze website.