Regler & Villkor

Genom att handla via denna webbplats godkänner du och är bunden av följande allmänna villkor. Dessa Villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.
Definitioner
1. ”Köpare” betyder den person som köper eller går med på att köpa Varor på denna webbplats från Living Online Limited. 
2. ”Säljare” avser Living Online Limited.
3. ”Varor” är alla produkter som anges på ordern och orderbekräftelsens e-post.
4. ”Konsument” har den betydelsen som anges i avsnitt 12 i Oskäliga Avtalsvillkor Act 1977 av Storbritanniens parlament.
5. ”Speciella varor” avser alla Varor som inte hålls i lager av Säljaren.
6. ”Beställd” betyder föremål som har tillverkats eller ändrats specifikt enligt Köparens särskilda val.
7. ”Leverans” avser leveransen av Varorna till den leveransadress som anges på beställningen.
8.”Bekräftelse” betyder meddelande utav Säljaren som erkänner och accepterar Köparens beställning.

Kontraktsvillkor
1.Genom att ge en beställningr till Säljaren så samtycker Köparen till de villkor som anges nedan.
2. Varje beställning, inte begränsat till online inköpsprocessen, som accepterats och bekräftats via e-post (eller leverans av varor) av Säljaren är bindande i enlighet med villkoren.
3. Det är Köparens skyldighet att se till att alla uppgifter i beställningen och Köparens egen information är korrekt. Alla kostnader inblandade för korrigering av sådana misstag kommer Köparen stå för.
4.Säljaren har rätt, oavsett anledning, att inte acceptera Köparens beställning och därmed bryta det bindande avtalet. Köparen kommer meddelas så snart som möjligt. Alla betalningar som redan gjorts av köparen vid den tidpunkten kommer att återbetalas så snart som möjligt, dock senast 30 dagar efter beställningen.
5.Vid skrivfel eller försummelse i något försäljningsmaterial, offert, prislista, godkännande av erbjudande, faktura eller annat dokument eller information som utfärdats av Säljaren och ska korrigeras, befriar Säljaren från ansvar.

Försäljningsvillkor
1.Säljaren meddelar Köparen för mottagandet av beställningen. Detta kommer inte vara bindande förrän Köparen får meddelande om att beställningen accepteras av Säljaren.
2. Den handlingen kommer att ge specifika detaljer om köparens beställning inklusive produktbeskrivning och leveranskostader.
3. Eventuella fotografier eller tryckta material är endast avsett som riktlinje. Det kan finnas vissa föremål på produkternas fotografier som inte är del i produktionen och ingår inte i produktionsbeskrivningen och är inte en del av beställningen, (som t ex sängbord, lampor och överkast).
4.Beskrivningen av varorna kommer att anges i e-postbekräftelsen och det är Köparens ansvar att kontrollera att de varor som anges är de varor Köparen avser att beställa.
5.Skillnader från de varor som ska levereras kan inte undvikas på grund av naturliga eller tekniska omständigheter när de presenteras på vår hemsida trots all due diligence. Sådana skillnader utgör inte en defekt om avvikelserna är rimliga för dig och med hänsyn till våra intressen.
• Även om vi strävar efter en naturlig representation av färgerna kan färgvariationer uppstå på grund av egenskaperna eller inställningarna på din bildskärm eller vid fotograferingen. Avvikelser i struktur och färg jämfört med de varor som presenteras på vår hemsida är inte en defekt, eftersom det är material som används (trä, faner, natursten, läder, textilier) och är vanliga.
• Mått som vikt, längd och volym är bara ungefärlig. Små avvikelser kan förekomma.

Ansvarsbegränsning
1.Living Online Limited’s totala ansvar när det gäller genomförandet av detta avtal skall begränsas till varornas värde.
2.Living Online Limited ska inte vara ansvariga för några direkt, indirekta förluster eller följdskador,  kostnader eller ådra sig utgifter eller någon följdkompensation som följd av prestation/eller icke genomförande av detta kontrakt.
3.Inget i dessa regler och villkor utesluter eller begränsar ansvar vid dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet, dåligt beteende eller annat ansvar som inte annars kan begränsas  eller uteslutas enligt  tillämpad lag.
4.Ingen part ska hållas ansvariga för eventuella förseningar eller misslyckande att utföra sina uppgifter om förseningen eller misslyckandet beror på händelser eller omständigheter utanför dess rimliga kontroll.
5.Alla kontrakt skall regleras av engelsk lag.

6.Alla beställningar från Köparen och som har accepterats av Living Online Limited är föremål för följande regler och villkor om inte annat anges skriftligen av en överordnad på Living Online Limited.

7.En bekräftelse på din beställning skickas automatiskt via e-post och om du inte meddelas om motsatsen inom 48 timmar så anses beställningen godkänd av Living Online Limited.
8.Living Online Limited förbehåller sig rätten att neka en beställning som har drabbats av ett error på denna webbplats och kommer under dessa omständigheter ersätta köparen i sin helhet.

Pris och betalning

1.Alla priser är totalpriser i svenska kronor och inkluderar den lagstadgade brittiska mervärdesskatten.
2.Förutom de skäl som anges nedan, kommer det publicerade priset på produkterna som annonserats vara de som gäller vid beställning. I händelse av ökade kostnader för Säljaren för råmaterial, arbetskraft, allmänna omkostnader eller vid ökning av skatter eller avgifter eller vid någon ändring i växelkursen, kan säljaren höja priset under avtalet med ett skriftligt meddelande. Om detta meddelande ges till köparen efter beställningen har köparen rätt att annullera köpet och få pengarna tillbaka. Meddelande om din annullering måste lämnas skriftligt senast 14 dagar från den faktiska beställningen.
3.Betalning skall erläggas vid tidpunkten för beställningen.
4.I händelse av att betalning inte har mottagits och en order har bekräftas, skall ränta på förfallna fakturor periodiseras på en dagilg basis på 2 % över HSBC’s basränta.
5. My-Furniture erbjuder följande betalningsmetoder: Kreditkort, PayPal och Banköverföring. MY-Furniture förbehåller sig rätten att utesluta enskilda betalningsmetoder och hänvisa till de återstående.

6. Olika kreditkort, t.ex. Visa och Mastercard accepteras. My-Furniture Debiterar beloppet från ditt kreditkort omedelbart efter mottagandet av ordern.

7. Leverans sker inte förrän betalning är gjord.

8. Brexit-uppdatering: Living Online Limited debiteras för alla eventuella tullavgifter och kostnader som behövs för export av din beställning till ditt land. Inga extra avgifter kommer att krävas av dig.

 

Leverans och Leveranstider
1.Vi anger leveransvillkor och leveranstid för varje produkt på respektive produktsida.
2.Leverans sker endast till den adress som angavs vid beställningen.
3.Leverans kommer att ske av säljaren eller ett ombud utsedd av säljaren.
4. Säljaren och deras ombud kommer alla rimliga ansträgningar för att uppfylla avtalad leveransdag, om detta inte är möjligt kommer inte säljaren hållas ansvarig.
5.Om inte säljaren finner köparen på överenskommen leveransdag och tid, förbehåller sig säljaren rätten att debitera ytterligare 335 SEK för att arrangera en ny leverans.
6.Leveranstidsramar och kostnader beräknas som riktlinjer och kommer att bekräftas innan leverans. Leverans till skärgårdens öar och Öland och Gotland kan ta längre tid beroende på logistiken för leverans.
7. Vi levererar till hela Sveriges fastland och Danmark med vår standardleveransavgift. Säljaren förbehåller sig dock rätten att ta ut en extra avgift för Öland, Gotland och skärgårdens öar. Vi kan även leverera till en bestämd plats/hamn för standardleveransavgiften och vidare står köparen för fraktansvaret och eventuella avgifter.
8. Säljaren och dess agenter kan inte hålla varor. Leverans ska ordnas inom 5 dagar efter det att varorna är tillgängliga för leverans. Säljaren förbehåller sig rätten att debitera lagring om tidsperioden överskridits.
9.Om säljaren av någon orsak misslyckats med att leverera inom 60 dagar kan köparen häva avtalet utan påföljd.
10.De flesta varor kommer att kräva någon form av montering och det är köparens ansvar att montera varorna.
11.Leverans sker officiellt till ytterdörren men kan levereras till önskat rum om föraren bedömmer så och endast om det finns utrymme. För allas hälsa och säkerhet då våra leverantörer inte kan ta av sig skorna ber vi er se till att skydda golv och övriga ytor.
12.All leverans måste undertecknas och när full betalning har mottagits kommer varorna att överlämnas till Köparen.
13. Living Online ansvarar inte för varor som har skickats vidare från den adress som vårt leveransföretag levererar till.

Rätt till Annullering, Återköp och Returer
1. Du har en laglig rätt att ändra dig och säga upp avtalet mellan dig och oss inom 14 dagar efter leverans av dina produkter utan att ge en anledning.
Avbeställningsperioden löper ut 14 dagar från den dag då du eller en tredje part förutom transportören har angivit att du har produkterna i din besittning.
För att utnyttja rätten att avbeställa måste du informera oss (Living Online Ltd, 1 Mark Street, Sandiacre Nottingham NG10 5AD, E-mail: (kundservice_SE@my-furniture.com) om ditt beslut att säga upp ditt kontrakt med oss genom att göra ett tydligt uttalande (t.ex. via mejl eller ett telefonsamtal). Du kan använda formuläret på länken nedan:
https://www.my-furniture.com/return-form
För att uppfylla avbeställningsfristen är det tillräckligt att du skickar din meddelande om utövandet av din rätt att avbryta innan avbokningsperioden har löpt ut.

2. PÅFÖLJDER VID ANNULLERING
1. Om du avbokar ditt kontrakt med oss, kommer vi att ersätta alla betalningar som erhölls från dig, inklusive leveranskostnaden (förutom att vi förbehåller oss rätten att inte ersätta dig för de extrakostnader som uppstår om du väljer en annan leverans än den minsta dyra typ av standardleverans som erbjuds av oss).
2.Vi kommer att göra återbetalningen utan onödigt dröjsmål, och senast: (a) 14 dagar efter dagen vi får tillbaka produkter från dig, eller (b) (om tidigare) 14 dagar efter dagen du ger bevis för att du har returnerat produkterna, eller (c) Om det inte fanns några varor, 14 dagar efter den dag då vi är informerade om ditt beslut att säga upp detta kontrakt.
Du bär de direkta kostnaderna för att returnera varorna.
3.Kostnaden av retur  beror på den varan du returnerar. Vi har rätt att göra avdrag motsvarande värdeminskningen vid återbetalning till er, om förlusten är resultatet av obefogad hantering av dig. Du är endast ansvarig för eventuellt minskat värde av  produkterna som är resultat av produktens oskäliga och / eller orimliga slitage av er, och inte vad som eventuellt kan finnas i  produktens art, egenskaper och funktion från början. Vi kan dra av från en återbetalning (som du har rätt till) för sådan värdeminskning av alla produkter vi levererar.
4. Vi kommer att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat.5. Vi hålla tillbaka med återbetalning till dess att produkterna är tillbaka hos oss eller du har lämnat bevis för att produkterna har skickats tillbaka till oss.
6.Möjlighet till upphämtning av returvaror
Vi erbjuder dig möjligheten att upphämtning av vara åt dig på egen bekostnad.
7.Ångerrätten gäller inte avtal för leverans av varor som inte är prefabricerade och för vilka ett personligt urval eller beslut av konsumenten är avgörande.
På grund av den intima naturen av sängar, madrasser, kuddar, madrassskydd, täcken, linne mm är dessa föremål undantagna från den lagstadgade "7-dagars betänketid" enligt distansförsäljningsföreskrifterna efter att förpackningen borttagits. Skulle köparen vilja testa en madrass rekommenderar säljaren starkt köparen att lämna plastförpackningen på.
8. Skräddarsydda varor får endast annulleras skriftligen (e-post accepteras) inom 3 arbetsdagar efter beställning och, ett måste, före leveransen.
9.Retur av "Ej beställd" produkt. Köparen måste informera säljaren inom 14 dagar efter leveransdatumet att köparen har fått en felaktig order, ej beställd vara. Eftersom köparen är i besittning av varorna kommer allt ansvar för eventuella skador att ligga hos köparen. Upphämtning av produkt kommer att ordnas så snart som möjligt. Köparen får full återbetalning inklusive leveranskostnader inom 30 dagar, om inte tidigare.
10. Skulle varorna inte vara ordentligt förpackade vid tidpunkten för upphämtning, kommer inte varorna att samlas in och säljaren förbehåller sig rätten att ta ut ytterligare 570 kronor för en ny upphämtning för att täcka kostnaderna. Avgifterna kommer att dras av från återbetalningsvärdet.

Garanti
1.Alla varor har 12 månaders tillverkningsgaranti.
2. Köparen skall inom 14 dagar efter det att köparen upptäckt felet kontakta Säljares kundservice. Säljaren skall förse Köparen med den information som behövs för att göra en fodran enligt tillverkarens garanti.
3. Säljaren lämnar inte själv ut garanti på produkten.
4. Som lagen tillåter kommer säljarens ansvar gentemot köparen vara till Säljarens gottfinnande. Säljaren förbehåller sig rätten att få varan reparerad, ersatt eller återbetalas vid Säljarens gottfinnande och eventuella leveranskostnader i samband med utbyte av felaktiga varor kommer att uppfyllas av säljaren. Säljaren ansvarar inte för någon kostnad, förlust eller skada till följd av eventuella problem som du meddelar oss och kommer inte att ha något ansvar gentemot dig för fel eller förseningar i leverans orsakade av omständigheter utanför rimlig kontroll. Ingenting i denna punkt påverkar dina lagstadgade rättigheter som konsument.

Generellt
1.Ingen part ska hållas ansvarig för eventuella förseningar eller misslyckande att fullgöra något av sina skyldigheter om förseningen eller misslyckandet beror på händelser eller omständigheter utanför deras rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till strejker, lockout, olyckor, krig, eld, strömavbrott vid säljarens lokaler eller leverantörens produktionsanläggning, maskinfel eller brist eller otilgänlighet av råmaterial från en naturlig försäljningskälla , import eller export föreskrifter eller embargon (inklusive fel från Säljarens leverantörer att få nödvändiga exporttillstånd, eller andra tillstånd). Parterna skall då ha rätt till en rimlig förlängning av sina skyldigheter.
2.Förutsatt att om någon händelse som avses i ovanstående avsnitt fortsätter under en period på över 30 dagar så kommer köparen att ha rätt att ge skriftligt meddelande att säga upp avtalet
3. Alla meddelanden som krävs eller tillåts ges av endera parten till den andra enligt villkor skall vara skriftliga och med meddelande till säljaren, riktat till säljaren med adress eller till när det gäller meddelande till köparen till köparens adress som anges till säljaren.
4.Underlåtenhet eller försening av Säljaren att genomdriva någon bestämmelse i avtalet skall inte tolkas som ett avstående av någon av sina rättigheter enligt avtalet.
5. I händelse av att en sängram i trä eller metall har köpts, är inte Säljaren ansvarig för att ersätta skadade delar om sängramen är felaktigt konstruerad eller använts felaktigt.
Alla metall och träramar som används på laminat eller trägolv måste ha möeltassar  under benen och de måste stå rakt annars kommer sängen att falla ihop. När sängen väl är monterad så bör den inte skjutas/ dras med madrass på, eftersom det kommer att orsaka övertryck på det centrala stödet och orsaka att sängen faller ihop.

Integritetspolicy
Vi har i uppgift att skydda och respektera din integritet. Denna sekretesspolicy anger hur vi samlar in, använder och delar information som identifierar dig eller att den är associerad med dig. Vänligen se till relevant avsnitt "Integritetspolicy" på vår hemsida.